Najem fizičnih / namenskih ali virtualnih / VPS strežnikov

Najem fizičnega oz. namenskega strežnika se nanaša na možnost uporabe strojne opreme, ponavadi strežnika, nameščenega ter priklopljenega na internet v podatkovnem centru ISG d.o.o.

Najem virtualnega oz. VPS strežnika se nanaša na možnost uporabe strežnika, ki gostuje skupaj s drugimi strežniki na isti strojni opremi. Z implementacijo le tega na gruči strežnikov lahko dosežemo visoko razpoložljivost s uporabo žive migracije ter ponovnega zagona v primeru okvare enega od strežnikov iz gruče na drugem delujočem strežniku.

V obeh primerih so strežniki v urejenem okolju z varovano elektriko (Agregat, UPS), redundančnim internetom (AS, BGP) in kontrolirano vhodno temperaturo zraka.